SAILMAKERS TO THE WORLD

 
                                    Offert Förfrågan
Från: Namn: Email
Adress:
Telefon (Arbete): (Bostad): (Mobil):
Önskat leveransdatum (ÅÅÅÅ/MM/DD):
  
Båt modell & längd:
Användningsområde:
Ungefärlig medelvind:
Nedanstende mått är angivan i:
Vid beställning, om möjligt bif. segelritningar, eller klassregel specifikationer för segel.
Förtriangel Storsegel Mesansegel
I or HGH* P Py
J E Ey
Max förlikslängd (T-mått):
HGH* = Max förlikslängd hissad genua. Se ovan.
SEGELDIMENSIONER  Vänligen ange maximala längder. Segelmakaren tar hänsyn till eventuell töjning vid användandet.
SEGEL Förlik Underlik Akterlik Önskad dukvikt Anmärkngari
Storsegel Lattor , Ant. Rev
Mesan Lattor , Ant. Rev
Fock På rulle?
Stagsegel   Lattor ,
Ant. Rev
Genua På rulle?
Spinnaker Lik Max. Bredd Rull försegel?
Spinnaker Typ: Genaker  (Asymmetrical Cruising Spinnaker)
Tri-Radial Spinnaker
Star-cut Spinnaker
Radial Head Spinnaker
Ytterligare information och önskemål:

* Vänligen fyll i  dokumentet så detaljerat som möjligt, och högerklicka och spara som, skicka
sedan som bilaga i mail eller skriv ut och skicka på fax 08-88 81 12.

* Glöm inte att fylla i och även bifoga  Segel och Mastdata  som ett komplement till offertförfrågan.

* Spara eller skriva ut en egen kopia innan du skickar.